Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 42,2 kg
Τύπος κελιού

EVE

kWh

5.12kWh